Životné prostredie

V zmysle § 71 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sme ako distribútor pneumatík zriadili na adrese sídla firmy (Dlhá 91, Nitra 949 07) bezplatný spätný zber odpadových pneumatík určených na NEkomerčné použitie. Pneumatiky je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase od 8:00 – do 16:00 hod.

V zmysle § 48 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sme ako distribútor prenosných batérií a akumulátorov zriadili na adrese sídla firmy (Dlhá 91, Nitra 949 07) bezplatný spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov* a použitých automobilových batérií a akumulátorov. Použité prenosné batérie a akumulátory a použité automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase od 8:00 – do 16:00 hod.

*) Tuškové a gombíkové batérie.

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.