Nedarí sa vám a nachádzate sa v strate? Možno vám zlyháva intralogistika

Ilustračná fotka

Špecialista pre intralogistické riešenia zo spoločnosti STILL, Andrej Korchaník

Vnútropodnikovú logistiku definujú pohyby a úkony, ktoré sa dejú v rámci štyroch stien vášho skladového priestoru. Od jej efektívnosti a prepracovanosti závisí úspech vášho podnikania. K častým problémom, ktorými sa intralogistika zaoberá, patrí práve nedostatok priestoru. Zdanlivo banálny problém výrazne komplikuje možnosť manipulácie s materiálmi a dochádza k vysokému percentu pochybení a strát. Ako tento jav zvrátiť?

Odborná analýza

Jedným zo spôsobov je odborná analýza. Vďaka nej dokážete odhaliť všetky nedostatky, ktoré vedú k neprimeraným nákladom a prílišnej chybovosti. Analýze predchádza kompletné zozbieranie informácií a špecifikácia problémov. Nezáleží len na tých všeobecných, ktoré sa týkajú prevádzkových hodín skladu či počtu zamestnancov. Odborná analýza vychádza zo špecifikácie skladových priestorov a kapacitných požiadaviek, ktoré sú na tieto priestory kladené. Dôležitý je aj priamy tok tovaru od momentu objednania, až po uskladnenie v daných priestoroch. Akákoľvek manipulácia s tovarom či hotovými produktmi je dôležitá a je potrebné ju riadiť. "Sme na Slovensku jedným z mála dodávateľov, ktorý sa zaoberá komplexnými riešeniami postavenými na detailnej analýze skladových priestorov. Naša ponuka je v tomto ohľade jedinečná. Zaoberáme sa komplexnými riešeniami, ktoré zahŕňajú celý proces od analýzy materiálového toku a spôsobu používania vozíkov, až po navrhnutie a realizáciu komplexných logistických systémov a kompletné vybavenie celých skladových priestorov. Dokážeme vytvoriť koncept s ohľadom na budúci vývoj priestoru," vyjadril sa Andrej Korchaník, špecialista pre intralogistické riešenia zo spoločnosti STILL Slovensko. Takto kompletný prístup je možné považovať za výnimočný, nakoľko spolu jednotlivé komponenty dokážu spolupracovať a vzájomne sa dopĺňajú. Pre zákazníka je výhodou, ak kompletný servis získa od jednej firmy. To mu dokáže ušetriť čas i finančné prostriedky.

Neodmysliteľné plánovanie a riadenie

Po ukončenej analýze všetkých dostupných zdrojov a parametrov dochádza k vytvoreniu časového harmonogramu, layoutu koncepcie a kalkulácii. Cieľom týchto procesov je vytýčiť časové horizonty. "Naša firma sa pri spracovávaní všetkých údajov riadi zdravým sedliackym rozumom. Najprv sa snažíme vyčerpať všetky dostupné zdroje a optimalizovať existujúce. Až na základe výsledkov dochádzame k záverom a nevyhnutným investíciám," vysvetlil Andrej Korchaník. Pre firmy, ktoré perfektne fungujú vo svojom odbore, ale potrebujú zefektívniť materiálový tok, ponúka STILL aj kompletný outsourcing riadenia skladu. To spadá pod skladové hospodárstvo, ktoré je nezanedbateľnou súčasťou úspechu a eliminácie škôd. Vďaka systému od spoločnosti STILL je možné individuálne riadiť a vykonávať všetky skladové pohyby od príjmu na sklad cez kontrolu skladu, chystanie tovaru, až po plánovanie trás a expedíciu.

Všetko so všetkým súvisí

Pod systémové riešenia nespadá len rozloženie regálových systémov, ale aj uloženie samotného tovaru. Pritom sa berú do úvahy všetky relevantné informácie o prepravných obaloch a artikloch, ako je napríklad číslo šarže, ale aj dátum exspirácie či sériové číslo. Z týchto údajov následne vyplynú rôzne stratégie skladovania, ktoré umožňujú pripravovať tovar na hladký materiálový tok v požadovanom množstve a s kompletným využitím dostupných priestorov. Systém umožňuje aj optimálne sledovanie pohybu prázdnych obalov a podporuje inventúry. "Aj stratégie skladovania tovaru spadajú pod komplexné portfólio našich služieb. Našim dlhodobým cieľom je efektivita. Zaoberáme sa aj efektivitou prehľadu tovaru, integrovanými regálovými systémami, ale aj evidenciou zásob či monitorovaním manipulačnej flotily, ktoré majú uľahčiť a zefektívniť prehľad o tovare a evidencii zásob. Veríme, že ak je na prvom mieste automatizácia, tak rentabilita rastie sama od seba," vyjadril sa Andrej Korchaník.

Nahradia stroje zamestnancov?

Pálčivým problémom súčasnosti je nedostatok pracovnej sily a záujem o manuálnu prácu naďalej klesá. Problém sa netýka len Slovenska, ale je možné ho považovať za celoeurópsky. Riešením pre podniky by mohla byť aspoň čiastočná automatizácia. Andrej Korchaník, STILL: "Automatizácia je vďaka situácii na trhu práce veľkou a aktuálnou témou. Sme pripravení podnikateľom podať pomocnú ruku, či už prostredníctvom jednoduchých automatizovaných vozíkov a regálových systémov, alebo plnoautomatickými skladmi. Samozrejme, že je možná aj kombinácia spomenutého, a to za pomoci softvérového riešenia pre riadenie celej vnútropodnikovej logistiky."

Intralogistika je skvelou možnosťou pre každý skladový priestor, bez ohľadu na jeho rozlohu. Okrem strojov prvotriednej kvality, môžete pracovať aj s dôveryhodným a spoľahlivým softvérom, ktorý vám výrazne zjednoduší podnikanie a pomôže minimalizovať prípadné škody.

Nedarí sa vám a nachádzate sa v strate? Možno vám zlyháva intralogistika

 

Cookie Panel

Spoločnosť STILL používa súbory cookie na to, aby vám poskytla najlepší online zážitok a poskytla anonymizované, agregované údaje o používaní webových stránok. Informácie o tom ktoré cookies používame, čo robia a ako ich môžete zakázať sú dostupné v našich Pravidlách cookie.

Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním súborov cookie na tomto zariadení v súlade s našimi Pravidlami cookie, pokiaľ ich nemáte zablokované.