Bezpečný, bezpečnejší, STILL

Obrázok č. 1: Systémy kontroly prístupu ako je STILL FleetManager 4.x, pomáhajú v tom, aby mohli vozík obsluhovať iba vodiči s príslušným oprávnením. Prístup sa potvrdzuje prostredníctvom dátovej karty, čipu alebo PINu. Systém navyše umožňuje evidenciu neobvyklých otrasov vozíka a generovanie rôznych hlásení.

Obrázok č. 2: Bezpečnosť od začiatku: Pred začiatkom každej zmeny, príp. V intervaloch, ktoré zadefinoval používateľ, potvrdí obsluha v rámci Pre-Shift Check prostredníctvom palubného počítača STILL EASY Control prevádzkyschopnosť vozíka. Je možné sem individuálne ukladať bezpečnostné otázky, k negatívnemu výsledku by mali viesť aj obmedzenia vozíka.

Obrázok č. 3: Zabrániť kolíziám vozíkov s inými vozíkmi a osobami pomáhajú bezpečnostné systémy na báze rádiových vĺn. Tieto systémy umožňujú vďaka dvojsmerným rádiovým senzorom vzájomnú komunikáciu a pri priblížení reagujú optickými a akustickými varovnými signálmi a príp. zásahmi do riadenia, ako je automatické zabrzdenie.

Obrázok č. 4: Vizuálne varovné systémy ako STILL SafetyLight a varovné svetlo STILL, ktoré vymedzujú nebezpečnú oblasť, zvyšujú premietaním modrých svetelných bodov pred a za vozík a červených svetelných pruhov naľavo a napravo od vozíka bezpečnosť pre všetkých účastníkov vnútropodnikovej prepravy.

Obrázok č. 5: Inteligentný pomocník obsluhy: Asistenčný systém Dynamic Load Control dokáže s vysokou presnosťou odhadnúť nosnosť a hmotnosť bremien a pri priblížení sa k maximálnej výške zdvihu varuje obsluhu na displeji a varovným signálom. Pred jej prekročením sa zdvih automaticky zastaví.

Obrázok č. 6: Čo najrýchlejšie a bezpečne v zákrutách: Curve Speed Control automaticky reguluje rýchlosť vozíka v závislosti od uhla zatočenia a zaisťuje tým vyššiu bezpečnosť v zákrutách.

Hamburg, 20. máj 2021 – Sklad môže byť nebezpečným miestom. Len v Nemecku došlo za minulý rok k viac ako 20 000 pracovným úrazom pri manipulácii s vysokozdvižnými vozíkmi a skladovou technikou, na ktoré sa vzťahovala povinnosť povinného nahlásenia. To je tá zlá správa. Dobrá správa je, že existujú účinné asistenčné systémy, ktoré pomáhajú takýmto nehodám zabrániť. Hamburská intralogistická spoločnosť STILL niektoré z týchto inovatívnych bezpečnostných riešení predstavila v rámci svojho webinára „Bezpečný pohyb manipulačnej techniky v sklade“.

 

Na ukážku, aké nebezpečenstvá v sklade číhajú, vzali Jürgen Wrusch a Janos Poppe účastníkov webinára na virtuálnu prehliadku skladu. Obaja experti zo spoločnosti STILL tiež upozornili na to, že každý sklad má svoje špecifiká a predstavuje tým aj individuálnu mieru rizika.

 

Kontrola prístupu a používania 

Riziká, ktoré vyplývajú z nedbanlivosti alebo dokonca úmyselného porušovania predpisov číhajú už na začiatku zmeny. Napríklad vtedy, keď sa vozíky používajú bez povolenia, osobami, ktoré nemajú oprávnenie na ich riadenie, alebo osobami so zníženou spôsobilosťou na ovládanie vozíkov. Nebezpečné je tiež, keď vodiči používajú poškodené alebo pre daný účel nevhodné vozíky, možno nevedome alebo bez toho, aby si uvedomovali možné následky. „Každý z týchto dôvodov vyvoláva nekalkulovateľné nebezpečenstvo,“ zdôrazňuje Janos Poppe. Riešenie prinášajú systémy, ktoré zaisťujú, že je možné používať výhradne vhodné vozíky v technicky bezchybnom stave a môžu s nimi pracovať len oprávnené osoby. Jedným z týchto systémovkaždej zmeny, príp. v intervaloch, ktoré zadefinoval používateľ, musí vodič prostredníctvom palubného počítača pred uvedením vozíka so všetkými funkciami do prevádzky potvrdiť jeho prevádzkyschopnosť. Systém kontroly prístupu STILL FleetManager 4.x ponúka široké možnosti pre vytváranie správ a telematické aplikácie, s ktorými je možné zachovať si prehľad o nasadení vozíkov a vodičov v areáli. Prostredníctvom senzorov zrýchlenia je možné navyše sledovať štýl jazdy personálu, ktorý stroj obsluhuje a – v prípade potreby – do riadenia vozíka zasiahnuť. „Senzor deteguje mechanické šokové udalosti a okamžite generuje signál k obmedzeniu rýchlosti. Možno tak napríklad rýchlo obmedziť aj „pirátov“ v skladovej preprave, ktorí predstavujú nebezpečenstvo pre ostatné osoby a stroje,“ hovorí Janos Poppe.


Kolízia

Po úspešnej kontrole prístupu začína jazda po sklade. Od tohto okamihu existuje nebezpečenstvo, že na prepravných trasách dôjde ku kolíziám s inými účastníkmi premávky. „Prostriedok, ktorý tomu môže zabrániť, sú optické varovné signály. Tieto signály výrazne zvyšujú vnímanie vozíkov okolím,“ zdôraznil účastníkom webinára Jürgen Wrusch. V praxi to STILL realizuje varovným svetlom, ktoré vymedzuje nebezpečnú oblasť. Osvetlenie, ktoré je dodávané na želanie, funguje ako vizuálne varovanie chodcov a iných vodičov v najbližšom okolí premietaním svetelných pruhov vedľa vozíka na podlahu haly. Varovné svetlo STILL vymedzujúce nebezpečnú oblasť je tak dobrým doplnkom ku STILL SafetyLight. Tento systém premieta na jazdnú dráhu vo vzdialenosti cca 5 m pred a za vozík modrý svetelný bod, ktorý varuje pred blížiacim sa vozíkom, čím je možné zabrániť hroziacej kolízii. Veľkým krokom k úplnej eliminácii kolízií s osobami a vozíkmi sú bezpečnostné systémy fungujúce na báze rádiových vĺn. „Základným princípom týchto systémov je dvojsmerná komunikácia medzi vozíkmi, osobami a stacionárnym zariadením prostredníctvom rádiových vĺn i bez vizuálneho kontaktu. Všetky tieto zariadenia, osoby a vozíky sa musia vybaviť rádiovými modulmi,“ vysvetľuje Jürgen Wrusch. S ich pomocou môže riadenie vozíkov v nebezpečných oblastiach automaticky zasiahnuť, napríklad znížením rýchlosti alebo zastavením vozíka v prípade nebezpečenstva kolízie.

 

Prevrátenie

Vždy, keď sa s vozíkom ponáhľame vybaviť ďalšiu úlohu, hrozí najväčšie riziko: jeho prevrátenie. „Tieto nehody sa stávajú ako u ťažkých vysokozdvižných vozíkov s protizávažím, tak u nízkozdvižných vozíkov. Častou príčinou je príliš vysoká rýchlosť v zákrutách,“ hovorí Janos Poppe. Ale aj pre toto riziko má STILL vhodné riešenie, a to v podobe systému Curve Speed Control. Obmedzenie rýchlosti v závislosti od uhla zatočenia zaručuje primeranú rýchlosť v zákrutách a znižuje tak nebezpečenstvo možného prevrátenia. Táto asistenčná funkcia je k dispozícii pre rôzne vysokozdvižné vozíky a skladovú techniku a reguluje rýchlosť jazdy automaticky v závislosti od uhla zatočenia. To znamená, že vodiči nemusia pri prechádzaní zákrut na rýchlosť vôbec myslieť. Vozík automaticky zabrzdí presne natoľko, aby vozík prešiel zákrutu bezpečne a zároveň čo najrýchlejšie. K prevráteniu dochádza ale aj vtedy, keď vodiči precenia nosnosť svojich strojov. Ak je vpredu na vidliciach príliš ťažké bremeno, vozík sa prevráti do regálu. Aby k tomu nedošlo, vyvinula spoločnosť STILL asistenčný systém Dynamic Load Control. Tento systém obmedzuje výšku zdvihu v závislosti od hmotnosti bremena a vylučuje tak preťaženie vozíka. Jürgen Wrusch: „Výsledok možno u vysokozdvižných vozíkov s protizávažím popísať nasledovne: Čím vyššie a ťažšie je bremeno, tým pomalší je zdvih. Ide o veľmi účinný asistenčný systém, ktorý nielen značne uľahčuje zaskladňovanie vo veľkých výškach, ale tiež výrazne zvyšuje jeho bezpečnosť.“ Ďalším inovatívnym systémom ako zabrániť riziku je aktívna stabilizácia zaťaženia (ALS). Automatický vyrovnávací impulz rýchlo a efektívne zastaví kývanie stožiaru, ku ktorému dochádza vo veľkých výškach, čím sa – popri zvýšeniu bezpečnosti – tiež až o 80 % skráti čakacia doba pri regáli.

Zhrnutie

Výsledky webinára spoločnosti STILL ukázali: Vízia intralogistiky bez nehôd je na dosah. Aby sa stala realitou, sú popri inovatívnych technických riešeniach pre vozíky potrebné tiež účinné koncepcie školenia pre zamestnancov skladu, aby s manipulačnou technikou zaobchádzali bezpečne a zodpovedne. Slúži na to vlastná stránka spoločnosti STILL na tému bezpečnosť: www.still.de/sicherheit. Pretože aj keď stále spoľahlivejšie pracujúca technika vykonáva za obsluhu rad rozhodnutí, je – a aj v budúcnosti zostane – manipulačná technika komplexným pracovným prostriedkom, ktorého ovládanie je nutné sa odborne naučiť.

Cookie Panel

Spoločnosť STILL používa súbory cookie na to, aby vám poskytla najlepší online zážitok a poskytla anonymizované, agregované údaje o používaní webových stránok. Informácie o tom ktoré cookies používame, čo robia a ako ich môžete zakázať sú dostupné v našich Pravidlách cookie.

Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním súborov cookie na tomto zariadení v súlade s našimi Pravidlami cookie, pokiaľ ich nemáte zablokované.