Inteligentná vnútorná logistika prostredníctvom aplikácie

Všetko, čo je potrebné pre používanie neXXt fleet, je internetové pripojenie a webový prehliadač. K aplikácii neXXt fleet je možné pristupovať z rozličných zariadení, napríklad z laptopov, tabletov alebo smartfónov.

STILL neXXt fleet je nový internetový nástroj, ktorý umožňuje inteligentné a účinné riadenie flotily.

Všetky aplikácie sú vybavené primárnymi funkčnými prvkami, ako sú napríklad ovládacie panely, ktoré zaisťujú intuitívne a jednoduché ovládanie nástroja.

Aplikácia „Monitor KPI“ umožňuje vizuálne porovnanie a vyhodnotenie globálnych kľúčových ukazovateľov.

Upozornenia – voliteľne prostredníctvom systémového hlásenia alebo E-mailom – táto funkcia v budúcnosti automaticky upozorní zákazníka napríklad na prekročenie definovaných nákladov alebo konečných termínov.

STILL neXXt fleet – Inteligentná vnútorná logistika prostredníctvom aplikácie.

Hanover/Hamburg, 31. mája 2016 – spoločnosť STILL sa na najvýznamnejšej svetovej výstave zameranej na vnútornú logistiku podnikov, CeMAT 2016, konajúcej sa 31. mája až 3. júna v Hanoveri, prezentuje heslom „Simply Smart“ (Jednoducho inteligentné). Nosnou témou časti výstavy je „inteligentné“ riešenie prepojenia medzi človekom a stojom, ale tiež medzi viacerými strojmi. Špecialisti na internú podnikovú logistiku predstavujú nový nástroj, STILL neXXt fleet, ktorý umožňuje inteligentné a účinné riadenie flotily. Ponúka všetky možnosti inteligentného získavania dát, ich spracovania a implementácie logistických procesov jednoduchým, rýchlym a nákladovo efektívnejším spôsobom – teda „inteligentne“.

Inovatívny, internetový portál s vysokým výkonom je vyvinutý tak, aby optimalizoval nákladné flotily a stanovil nové štandardy v súvislosti s prístupom, dostupnosťou, transparentnosťou, prostredím pre používateľa a vizualizáciou. Kým analýza flotily v minulosti vyžadovala zostavovanie a analyzovanie rozličných dát získaných z rozličných oddelení a oblastí, aplikácia neXXt fleet teraz spracuje všetky tieto zložky takmer okamžite a vytvára jednu komplexnú štruktúru. Všetky relevantné informácie – obchodné a technické údaje zo systému SAP kombinované s dátami z vozíkov – sú teraz sústredené do jedného celku tak, aby mohol zákazník vykonávať presné a komplexné analýzy svojej flotily. V strednodobom horizonte aplikácia nahradí STILLReport a STILL FleetManager. Aplikácia pozostáva z veľkého počtu internetových aplikácií, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a pohodlným prístupom z ktoréhokoľvek miesta. Potrebné je len internetové pripojenie a webový prehliadač. K neXXt fleet je možné pristupovať z rozličných zariadení, napríklad z laptopov, tabletov alebo smartfónov. Najvýznamnejšou črtou tejto aplikácie je jej intuitívny dizajn, ktorý sa automaticky prispôsobí zariadeniu. Bezpečnosť dát je zaručená moderným zabezpečovacím IT systémom. Prostredníctvom systémového hlásenia alebo E-mailom – v budúcnosti automaticky upozorní zákazníka napríklad na prekročenie definovaných nákladov alebo konečných termínov. Preto sa zákazník môže plne sústrediť na komplexné riadenie obchodnej činnosti, pričom si môže byť istý, že neprehliadne žiadne dôležité skutočnosti alebo termíny.

Aplikácia „Fleet Overview“ poskytuje zákazníkovi veľmi užitočný prehľad o svojej flotile, napríklad typ nákladného vozidla, rok výroby, stav vlastníckych práv, sériové číslo a aktuálnu polohu, ktoré sú okamžite dostupné pre všetky vozíky. Okrem toho umožňuje rýchle a pohodlné získanie najdôležitejších dokumentov vozíkov.

Osem ďalších aplikácií zahŕňa, okrem iného, aplikáciu „Cost Reporting“, ktorá umožňuje detailný prehľad všetkých servisných a finančných nákladov. Aplikácia „Maintenance Control“ poskytuje prehľad blížiaceho sa termínu údržby a dátum povinných skúšok, dokumentuje tieto udalosti a automaticky odosiela notifikácie. Aplikácia „Fleet Usage“ je určená na spracovanie dát zhromaždených pri používaní a vedení vozíkov, preberá procesy z GSM boxu a porovnáva ich, podľa požiadavky, s inými na vnútropodnikovej úrovni. Aplikácia ponúka potenciál na identifikáciu možných úspor a možnosť automatického informovania zákazníka v stanovených limitoch. Aplikácia „Operating Hours“ poskytuje prehľad aktuálnych prevádzkových hodín, aj tých z minulosti a umožňuje optimalizovať intervaly údržby a využiteľnosť kapacity flotily.

Aplikácia „Monitor KPI“ umožňuje vizuálne porovnanie a vyhodnotenie globálnych kľúčových ukazovateľov v niekoľkých oblastiach s upraviteľným nastavením časových období z hľadiska výkonu a nákladov. Aplikácia „Truck Life Analysis“ ponúka možnosť správy udalostí súvisiacich s prevádzkovou životnosťou vozíkov, napríklad údržba, dátum povinných skúšok alebo kolízie, pre účely vykonania analýz. Aplikácia „Data Plus“ umožňuje zákazníkom zadávať podrobné údaje o vozíkoch, napríklad interných nákladných strediskách, systéme zmennosti a príslušenstve. Aplikácia „Service Report Plus“ poskytuje príležitosť na zadávanie servisných hlásení a faktúr za servisné výkony od externých poskytovateľov servisných služieb a umožňuje ich tlač. Tieto dáta okrem iného dopĺňajú aplikácie „Cost Reporting“ a „Maintenance Control“.

Všetky aplikácie sú vybavené primárnymi funkčnými prvkami, ako sú napríklad ovládacie panely, notifikačné centrá, webové obchody, pomocník a funkcia vyhľadávania, ktoré zaisťujú intuitívne a jednoduché ovládanie nástroja. Ďalšie aplikácie sú v štádiu rozpracovania a budú pripravené v prvom štvrťroku 2017.

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.