Projekt inteligentného závodu pre AUDI

Na summite značky Audi v Barcelone predstavil výrobca automobilov Audi inovatívny projekt svojej vízie inteligentného závodu: automatizovanú prepravu veľkého množstva paletových kontajnerov zo skladov s vysokými regálmi priamo na baliace linky.

Paletové kontajnery vážiace viac ako jednu tonu museli byť uložené do výšky päť metrov. Toto bola jedna z výziev inovatívneho projektu značky

Audi. Tu našli uplatnenie vozíky FM-X s výsuvným stožiarom od spoločnosti STILL, ktoré dokážu zdvihnúť náklad so zostatkovou hmotnosťou jedenej tony až do výšky 13 metrov.

Barcelona, 31. august 2017 – Na summite značky Audi v Barcelone predstavil výrobca automobilov Audi inovatívny projekt svojej vízie inteligentného závodu: automatizovanú prepravu veľkého množstva paletových kontajnerov zo skladov s vysokými regálmi priamo na baliace linky. Odtiaľ budú komponenty do vozidiel potom distribuované do výrobných hál na niekoľkých kontinentoch. Tento projekt je výsledkom partnerstva spoločností STILL a DEMATIC l Egemin.

Automatizované riešenie, ktoré spoločnosť  Audi vyvíja spolu so spoločnosťami STILL a DEMATIC l Egemin, pričom sa má uviesť do bežnej prevádzky v decembri, bolo spustené v testovacom režime v logistickom závode výrobcu Ingolstadt CKD už v máji. V tomto závode sa komponenty a jednotky potrebné pre výrobu áut odošlú a už len vmontujú do hotových vozidiel v krajine dovozu. V súlade s tým je dôležitým kľúčom k úspechu aj bezproblémové a efektívne naloženie a manipulácia s nákladom.

Na tomto summite, ktorý sa uskutočnil 11. júla, oslávila značka premiéru nového modelu Audi A8 v Barcelone a odprezentovala cieľ inovatívneho projektu uskutočneného v meste Ingolstadt: dva automatizované vozíky FM-X s výsuvným stožiarom firmy STILL naplnia sklad s vysokými regálmi veľkým množstvom paletových kontajnerov a odtiaľ obslúžia 24 baliacich liniek - a to všetko bez akéhokoľvek vodiča.

V srdci tohto projektu sú dve dôležité výzvy. Prvou je rôzna veľkosť paletových kontajnerov. Je potrebné automaticky uskladniť a vyskladniť celkovo 12 rôznych typov paletových kontajnerov. Náročná úloha číslo dva spočíva v komunikácii medzi automatizovanými vysokozdvižnými vozíkmi a IT systémami spoločnosti Audi. „V roku 2015 sme uskutočnili analýzu trhu a skontaktovali sme sa s rôznymi spoločnosťami, aby sme našli riešenie týchto náročných úloh“, hovorí Stefan Meier, plánovač logistiky Audi, o prvotnej fáze projektu.

 „ Spoločnosti STILL a DEMATIC l Egemin  sa rozhodli prijať výzvu a zabojovať s našimi komplexnými procesmi, vysokou variabilitou paliet a integráciou našich IT systémov a priniesli inovatívne riešenie namieru “, doplnil Meier.

Veľkú rolu zohrala aj zvyšková nosnosť, ako dodáva Meier: „Paletové kontajnery vážiace viac ako jednu tonu museli byť uložené do výšky päť metrov. Zároveň to bol ťažký oriešok aj pre iných výrobcov.“ Tu našli svoje uplatnenie vozíky STILL FM-X s výsuvným stožiarom, ktoré dokážu zdvihnúť náklad so zostatkovou hmotnosťou jednej tony až do výšky 13 metrov. Audi dodáva komponenty do výrobných závodov v Číne, Indii, Brazílii a Mexiku a náhradné diely balí v Ingolstadte, kde sa aj montujú do modelov Audi A3, A4, A6 a Q5, okrem iného.

Tento inovatívny projekt znamená pre Audi viac priestoru, zvýšenie výkonu logistiky, zvýšenie baliacej kapacity a väčšiu flexibilitu. Logistický závod CKD v Ingolstadte tiež funguje ako priekopnícke centrum, v ktorom výrobca automobilov testuje praktickú stránku a pridanú hodnotu inovatívnych riešení. Ak pilotný projekt s automatizovanými vozíkmi s výsuvným stožiarom prinesie úspech, spoločnosť Audi zváži zautomatizovanie ďalších dvoch procesov v Ingolstadte a ich rozšírenie do ďalších závodov.

Spoločnosť STILL ponúka na mieru šité vnútropodnikové logistické riešenia na celom svete a implementuje inteligentnú tímovú prácu vysokozdvižných vozíkov a skladovej technológie, softvéru a služieb. Dnes viac ako 8 000 kvalifikovaných zamestnancov vo výskume vývoji, výrobe, marketingu a službách prispieva k jedinému cieľu, a to je plnenie potrieb zákazníkov na celom svete. Kľúčom k úspechu sú vysoko kvalitné a efektívne výrobky, od komplexných ponúk pre konkrétne sektory pre malé a veľké podniky až po počítačom podporované logistické programy pre efektívne skladové hospodárstvo a riadenie toku materiálu. Úspech, ktorý dosiahol zakladateľ spoločnosti Hans Still v roku 1920 vďaka veľkej miere kreativity, podnikateľského ducha a kvality sa rýchlo vyvinul na silnú značku dobre známu na celom svete.

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.