Chytrí pomocníci zvyšujú produktivitu

"Aj keď sú procesy v našich distribučných centrách už vo veľkej miere optimalizované, hľadáme ďalšie potenciály zlepšenia, napríklad využitie autonómnej manipulačnej techniky," vysvetľuje Arjan Warmerdam, projektový riaditeľ spoločnosti Detailresult Logistiek BV.

Pomocou kognitívnych vlastností rozpozná vozík STILL iGo neo CX 20 úmysly obsluhujúceho personálu podľa jeho pohybov a ide paralelne s ním automaticky od zastávky k zastávke.

V spoločnosti Detailresult Logistiek BV sa personál môže pri vychystávaní vďaka vozíku iGo neo úplne sústrediť na svoju prácu, pretože vozík ho nasleduje automaticky krok za krokom a zastaví v pozícii, ktorá je ergonomická pre nakladanie.

Ovládanie vozíka iGo neo CX 20 je v porovnaní s inou manipulačnou technikou jednoduché. Obsluha musí stlačiť iba jedno tlačidlo na vozíka a už ju inteligentný vozík pomocou svojho 360 ° skenera "sleduje".

Hamburg, 7. decembra 2017 - Predchádzajúce intenzívne testy preukázali, že s vozíkmi STILL iGo neo CX 20 je možné vyčerpať potenciál optimalizácie. Následne objednala spoločnosť Detailresult Logistiek BV, poskytovateľ logistických služieb holandským reťazcom supermarketov Dirk van den Broek a DekaMarkt, celkom 34 autonómnych vychystávacích vozíkov. V novembri 2017 boli dodané prvé vozíky. Ďalšie budú nasledovať v januári 2018. Miestom nasadenia vozíkov je oblasť potravín spoločnosti Detailresult Logistiek BV vo Velsen-Noord.

"Vozík iGo neo CX 20 sme už pred nejakou dobou testovali. Vtedajší výsledky pre nás boli dostatočným podnetom, aby sme sa o novú technológiu zaujímali. Aj keď sú procesy v našich distribučných centrách už vo veľkej miere optimalizované, hľadáme ďalšie potenciály zlepšenia, napríklad využitie autonómnej manipulačnej techniky, "vysvetľuje Arjan Warmerdam, projektový riaditeľ spoločnosti Detailresult Logistiek BV.

Vozík iGo neo nasleduje obsluhu v spoločnosti Detailresult Logistiek BV na každom kroku a udržiava pritom bezpečnú vzdialenosť od regálov a prípadných prekážok, takže sa obsluhujúci personál môže plne sústrediť na svoju prácu. Zvyšuje sa tým nielen výkon pri vychystávaní, ale tiež sa znižuje počet chýb. Nezávislé testy ukázali, že v porovnaní s konvenčným vychystávaním je možné dosiahnuť zvýšenie produktivity. Tieto výsledky testov potvrdil aj intenzívny test v spoločnosti Detailresult Logistiek BV. "Konkrétne zvýšenie produktivity je závislé na produktoch a trase vychystávania," vysvetľuje Arjan Warmerdam. "Ak nie sú vzdialenosti medzi zastávkami príliš veľké, nemusí obsluha neustále nastupovať a vystupovať a je tak produktívnejšia."

Okrem zvýšenia produktivity ukázal praktický test v spoločnosti Detailresult tiež to, že autonómny vozík nenúti obsluhu k únavným pohybom. "Pracovníci museli každý pracovný deň nespočetnekrát nastúpiť a vystúpiť. To bolo nielen veľkou fyzickou záťažou, najmä pre kolená a chrbát, ale bolo to tiež časovo náročné, "poznamenáva Arjan Warmerdam.

Logistickej spoločnosti Detailresult prináša výhody i ovládanie vozíka iGo neo CX 20. V porovnaní s inou manipulačnou technikou, ktorú je nutné ovládať manuálne, napríklad rukavicou alebo prostredníctvom ovládača upevneného na opasku, musí obsluha pri vozíku iGo neo stlačiť iba jedno tlačidlo na boku stroja a už ju inteligentný vozík pomocou svojho 360 ° skenera "sleduje". Vozík svoju obsluhu nasleduje ako tímový kolega k príslušným vychystávacím stanovištiam a keď obsluha zostane stáť, okamžite zastaví. "Naši pracovníci si na to museli najskôr trochu zvyknúť, ale teraz sa im tímová práca s chytrým vychystávacím vozíkom páči. Majú obe ruky voľné a môžu sa plne venovať vychystávaniu, "dopĺňa Arjan Warmerdam.

S nasadením vozíkov iGo neo prešla spoločnosť Detailresult Logistiek BV na "multi client" vychystávanie. Pri tomto spôsobe sa vychystáva na tri pojazdné kontajnery súčasne. Možno tým dosiahnuť ďalšie zvýšenie produktivity. "Vďaka multi client vychystávaniu vsadíme naďalej v tejto oblasti na vychystávacie vozíky. Navyše testujeme, či existuje potenciál, aby sme aj v iných oblastiach príslušne upravili procesy vychystávania a mohli aj v nich využiť vozíky iGo neo. "

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.