Víťazi IFOY Award 2015

Dvojité víťazstvo pre STILL

S vysokozdvižným vozíkom RX 60-80 a úspešne realizovaným systémovým riešením u výrobcu plastových fólií Kuraray Trosifol získava spoločnosť STILL hneď dve renomované ocenenia IFOY Award!

IFOY Award pre STILL RX 60-80 – Budúcnosť je elektrická

Elektrický vysokozdvižný vozík STILL RX 60-80 sa stal víťazom v kategórii Vysokozdvižné vozíky s protizávažím s nosnosťou nad 3,5 t. Medzinárodná odborná porota IFOY Awards podrobila vo februári prihlásené vozíky týždeň trvajúcim testom, ktoré prebiehali v areáli oficiálneho logistického  partnera Hellmann Worldwide Logistics v Osnabrücku.

STILL RX 60-80

Okrem schopností v praktickom nasadení – predovšetkým s ohľadom na hospodárnosť, efektívne využívanie energie, životnosť, bezpečnosť, ergonómiu a dizajn – bol hodnotený aj inovačný prínos vozíka. Vozík RX 60-80 presvedčil skúšobných kominárov ovládaním, ktoré je u vozíka s nosnosťou 8 ton neobvykle jednoduché a pomáha vodičom v ich každodennej práci.

Umožňuje to kompaktná konštrukcia, ergonomická koncepcia ovládania a dobrý výhľad z vysokozdvižného vozíka. Porota pri vozíku RX 60-80 ocenila aj vysokú mieru inovácií v tejto výkonovej triede, pretože spája premyslené riešenia elektrického vysokozdvižného vozíka, medzi ktoré patrí o.i. efektívny systém optimalizácie spotreby energie a zjednodušená a časovo nenáročná výmena batérie, pre ktorú už nie je potrebná ďalšia manipulačná technika.

Výsledné hodnotenie: „Vysokozdvižný vozík STILL RX60-80 s nosnosťou 8 ton je silný a stabilný, jazdí sa s ním ale ako s vozíkom s nosnosťou 4 až 5 ton. S týmto balíkom sily STILL dokazuje, že sa elektrický pohon už stal v tomto segmente veľmi logickou a odporúčania hodnou alternatívou.“

Svojím víťazstvom STILL ešte viac podčiarkol desaťročia trvajúcu kompetenciu v oblasti elektrických vysokozdvižných vozíkov.

K STILL RX 60-80

STILL dokazuje kompetenciu v oblasti veľkých projektov - IFOY Award za systémové riešenie v Kuraray Trosifol

Za realizované riešenie pre automatizovaný sklad materiálu získal STILL ocenenie IFOY Award v kategórii „Intralogistické riešenia“, v ktorej porota hodnotí inováciu, prínos pre zákazníka, trvalú udržateľnosť a konkurencieschopnosť integrovaných intralogistických komplexných riešení.

STILL RX 60-80

Zvíťazilo systémové riešenie pre automatizovaný sklad materiálu výrobcu plastových fólií Kuraray Trosifol, ktoré navrhla spoločnosť STILL a v priebehu deviatich týždňov ich v Troisdorfe inštalovala. Sklad slúži na 24 hodinové zásobovanie výroby a zahŕňa 3.300 odkladacích miest pre palety s Big Bags. Obsahuje sedem STILL PalletShuttle, tri automatizované vysokozdvižné vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením FM-X, dva elektrické vysokozdvižné vozíky RX 60, počítač so systémom riadenia materiálových tokov a nadradený počítač riadenia skladu. Poloautomatické PalletShuttle prvýkrát komunikujú s automatizovanými vysokozdvižnými vozíkmi s výsuvným zdvíhacím zariadením FM-X, aby dopravili materiál v správnom čase na správnu stanicu pre zásobovanie výroby.

Riešenie viedlo k výraznému zvýšeniu efektivity skladovacích procesov pri optimálnom využití existujúcich skladových priestorov.

K systémovému riešeniu STILL u Kuraray